Genel Başkan'dan


NEDEN MİLLİ EKONOMİ MODELİNE EVET DEDİLER - KİLİS

Ülkemizde; özellikle ekonomik çöküşün yaşandığı son dönemde; Prof. Dr. Haydar Baş beye ait olan Milli Ekonomi Model, kalıcı çözüm yollarının gündem edildiği yegane projedir. Ve bu modelin anlatıldığı seri konferanslarla görüldü ki; bu ekonomik görüşler topluma ve millete mal olmaktadır.

Esasen dünya çapındaki akademik çevrelere tasvip ve takdir görerek altın madalya ve de sertifikalar alan bu görüşler bu günlerde ülkemizde de aktüelleşerek kitlelerin gündeminde yoğun şekilde yer almaktadır.

Milli Ekonomi Modeli bir milli tez olmanın ötesinde milletimizi içine düştüğü badireden çıkaracak bir çözüm ve ümit kapısı olarak görülmektedir.

Prof. Dr. Haydar Baş bey, Bağımsız Türkiye Partisinin 2. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 25 Eylül 2003’den başlayarak Türkiye’nin muhtelif illerinde “Ekonomik Görüşler”ini seri konferanslar halinde vermektedir.

Prof. Dr. Haydar Baş’ın takdim ettiği “Ekonomik Görüşlerine” ilim adamları, iş çevreleri, esnaf ve tüccarlar başta olmak üzere değişik kesimlerden gelen intibaların, bir kısmını ihtiva etmektedir.

KİLİS

İhsan Değerli- Emekli Öğretmen
BTP’yi seçmemin nedeni Türkiye’nin milli manevi değerlerine sahip çıkması,BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın dünyada devrim yaratacak Milli Ekonomi Model, adı altında yeni bir model sunmasıdır.Yerel yönetimlerin ve Türkiye’nin sıkıntılarının bu model ile çözüleceğine inandım. Türkiye’nin dünyada layık olduğu yeri almasının gerek BTP, gerekse liderinin ortaya koyduğu politikaların tercih edilmesi ile mümkün olacağını düşündüğüm için BTP saflarına katıldım. Ben IMF’ ci, AB’ci, ABD’ci olamam ,BTP ve lideri Prof. Dr. Haydar BAŞ fikirleri şu ana kadar hiç kimse tarafından dile getirilmemiştir.

Durmuş Taş - Emekli İşçi
Bu yaşıma kadar birçok siyasi parti geldi, geçti.Türkiye ve dünya devletlerinin kurtuluşunun yalnız ve ancak BTP lideri ve “Milli Ekonomi Modeli “ ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Bir fırsatta BTP’ye verelim.

Mithat Yaşar - Em. Tahsildar
Devlet idaresi bir manzumedir.Ya herşey düzelir ya da hiçbir şey düzelmez.
Mevcut siyasi partiler ülkeyi bu hale getirdiler ve son seçimde meclise giremediler.
Bugünkü mevcut iktidarda yanlışı yanlışla gidermeye çalışıyorlar. Mevcut siyasi partiler İttihat-ı Terakki’nin yanlışlarını devam ettiriyorlar. Gönül isterdi ki son seçimde halk BTP’yi seçsin. İnşaalah bu sefer halk doğruyu seçecek, Prof. Dr. Haydar Baş’ı seçecektir.

Mehmet Koyuncu - Sanayici, ODTÜ İşletme Mezunu
Türkiye şu anda siyasi ,ekonomik problemler ,iç ve dış politikada yürütülen siyaset açısından içler acısı durumdadır. Tek kurtuluş yolu BTP’nin iktidar olmasıdır. Milli Ekonomi Modeli'nin uygulanmasıdır.

Sadullah Büyükköşker - Kilis İli Elbeyli İlçesi Şoförler Odası Yön. Krl. Üyesi
Bütün partiler denendi. Sıra BTP’dedir. Türkiye’nin sorunlarının çözümünün yolu Prof. Dr. Haydar BAŞ’ın başbakan olmasıdır.

Duran Çürük- Elektrikçiler Odası Başkanı
Bağımsız Türkiye Partisi'nin dış politikası; Türkiye'nin yüzünü ağartacak bir çizgidedir. Kuzey Irak'ta Mehmetçiğimizin başına çuval geçirilmiştir. Bu duruma onurlu bir şekilde sadece Prof. Dr. Haydar BAŞ tepki koymuştur.

Mustafa Çatal - Esnaf Marangoz
BTP'nin, 100 milyarın altında geliri olanlardan vergi almayacak olması, orta ve dar gelirli esnafımızın yüzünü güldürecek bir projedir.

Hasan Yalçın-Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü
Prof. Dr. Haydar BAŞ Bey'in iktisadi düşünceleri ve ileri görüşlülüğü, Türkiye'nin sorunlarını çözecek tek lider olduğunu göstermektedir.


Eklenme tarihi: 24-10-2003