Genel Başkan'dan


SANAL DEĞİL GERÇEK EKONOMİ

Ekonominin, faiz, borsa, döviz gibi spekülatif araçların yer aldığı birer sanal ekonomiye dönüştüğünü söyleyen BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, gerçek ekonominin araçlarının mal ve hizmet üretimi olduğuna dikkat çekti.

Sakarya İl Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, günümüz ekonomilerinde, ekonominin gerçek parametreleri mal ve hizmet üretiminin adeta değer olmaktan çıktığını, ekonomilerin, faiz, borsa, döviz gibi spekülatif araçların yer aldığı birer sanal ekonomiye dönüştüğünü söyledi.

Ekonomide sanallık hâkim

BTP’nin 2. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Sakarya Baltürk Otel’deki toplantıda da Milli Ekonomi Modeli’ni anlatan BTP Lideri Prof. Dr. Haydar Baş, üretimin ekonomiler için hayati önemine dikkat çekti. Ülkeler için hayati öneme sahip üretimin ekonomide ilk sırada yer alması gerekirken günümüz iktisat ekollerinin, üretimin yerine “parayla para kazanma” metodu olan faizi yerleştirdiklerini, böyle bir ekonomik ortamda da bugün olduğu gibi mal ve hizmet üretiminin değer olmaktan çıktığını, yerini sanal ekonomi kalemleri olan faiz, borsa ve döviz gibi spekülatif araçların aldığını söyledi.

Gerçek ölçü mal ve hizmet üretimidir

Borsa, faiz,döviz gibi sanal alanlarda dolaşan dünyadaki para miktarının, mal ve hizmet ticaretinde dolaşan para miktarından 20 kat daha fazla olduğuna dikkat çeken BTP Lideri Prof. Dr. Haydar Baş, “Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin bilançolarında ‘faaliyet dışı gelir (faiz)’ kalemi, şirket gelirlerinin % 85’ini oluşturmaktadır. Yani firmalar kazançlarını üretim yapmak yerine faizden elde etmektedirler” diyerek “İşte bu noktada, üretimden uzaklaşarak sanal ekonomiler haline gelen ülkeler için Milli Ekonomi Modeli kurtuluş çaresi olarak devreye girmektedir. Bu model liberalizm ve kapitalizmin etkisiz eleman haline getirdiği devleti tekrar devreye alarak, devlet – özel sektör ortaklığı ile kalkınma hamlesi ortaya koyacaktır. Çünkü Milli Ekonomi tezinde ekonominin dayandığı temel ve en önemli değer ölçüsü mal ve hizmet üretimidir” şeklinde konuştu.

Üretim için yapılması gerekenler

Üretimde artan bir istikrarın yakalanması için bazı şartların yerine gelmesi gerektiğine değinen Prof. Dr. Haydar Baş, şunları söyledi: “Eğer bir ekonomide üretim faktörlerinin maliyetleri yüksekse ve tüketim imkanları sınırlıysa girişimci oraya ne üretim tesisi kurar, ne de üretim yapar. Eğer dikkatli bir tahlil yapılırsa, ülkemizde üretim maliyetlerinin yüksekliği, tüketim gruplarının satın alma güçlerinin günden güne eridiği, yabancı sermayenin gelmesi bir yana, yerli sermayenin bile yurt dışına kaçtığı görülecektir. Bugün fabrikasını söken iş adamı, üretim maliyetinin düşük olduğu yerlere, mesela Balkan ülkelerine kaymıştır. Siyasi iktidarlar yabancı sermayenin gelmesi için, yerli sermayenin çökmesi pahasına yasalar çıkarsalar da sorun çözülememektedir. Aslında özel sektörün beklediği üretim için maliyet probleminin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca yapılan üretimin satılabilmesi için tüketim gruplarının satın alma güçleri arttırılmalıdır.”


Eklenme tarihi: 22-10-2003