Genel Başkan'dan


İŞSİZLİK TARİHE GÖMÜLECEK

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, ekonomik krizin sonuçlarından biri olarak ülkemizde işsizliğin % 12’lere tırmanması ve bir türlü önlenememesi konusunda açıklamada bulundu.

İşsizliğe son vermenin yolu


İşsizliğin, kapitalist anlayışın bir ürünü olarak ortaya çıktığını söyleyen ve “işsizlik kaçınılmaz bir süreç, bir sonuç değildir” diyen BTP Lideri Prof. Dr. Haydar Baş, milli ekonomik modelde, hiç kimsenin işsizlik diye bir problem ile karşılaşmayacağını ifade etti. “Bizim iktisadi düzenimizde işsizlik diye bir meseleyi hiç kimse göremeyecektir. Fakirlik tarih olacaktır” şeklinde konuşan BTP Lideri Prof. Dr. Haydar Baş, şöyle dedi: “Bizim sistemimizde tüketen ve üreten sınıf var. Hem tüketen, hem üreten sınıfı devlet iradesi olarak desteklediğiniz zaman tüketen sınıf, tüketim vazifesini bihakkın eda edecek. Üreten sınıf da üretme imkanını bulacak. Şu anda ise tüketen sınıf tüketme kabiliyetini ortaya koyamıyor. Çünkü aradığı desteği bulamıyor. Üreten de kendisine pazar bulamadığı için üretim vazifesini eda edemiyor. Bunun için dünya ekonomisi durağan bir döneme girdi. Durağan dönemin aşılabilmesi için tüketim ve üretim sınıfının aynı anda, emme basma tulumbası gibi vazifesini ifa etmesi lazım. Tüketici sınıfın, devletin vergi almaması ve faizsiz kredi ile desteklenmesi lazım. Bu destek onun tüketim gücünü arttıracak. O tükettikçe üreten de ona cevap vermeye çalışacak. Üreten ve tüketenin muazzam bir şekilde vazife yaptığı bir toplumda avare kalmanın imkanı olmaz. İşsizlik tarih olur. İnsan, işten başını kaşımaya vakit bulamaz.”

Mevcut ekonomide işsizlik kaçınılmaz

Türkiye’nin paraya ihtiyacı olmasına rağmen bağımsız bir devlet olarak emisyon gücünü kullanmadığını, doğurgan paralar alarak işini yürütmeye çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Haydar Baş, “Bu devlet nasıl bir devlet ki emisyon gücünü devreye koymuyor. Bağımsız bir devlet emisyon gücünü devreye koyar. Biz bu gücü devreye koymuyoruz. Batının, IMF’nin, bu vadide talimatını bekliyoruz. Böyle ekonomide müsaade edin de işsizlik olsun. Bu ekonomi ancak böyle olur. Bu ekonomi bir santim ileri gitmez. Batmaktan başka yola çıkmaz” dedi.


Eklenme tarihi: 09-07-2003