Genel Başkan'dan


FAKİRLİK TARİH OLACAK

Fakirlik tarih olacak

Yepyeni bir vergi modeli geliştirdiklerini söyleyen BTP Lideri Prof. Dr. Haydar Baş, “Bizim modelimizde fakirlik artık hayal olacak” müjdesi verdi

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın ekonomiye getirdiği tarihî yorumun bir bölümünü, “paranın icra ettiği fonksiyon” ile “emisyonun nasıl vazgeçilmez bir kural” olduğunu, AB ile ABD ekonomisinin niçin durgunluk içine girdiğini dün yayımlamıştık. Bugün ise vergi konusunda ortaya koyduğu yeniliği, sürekli büyümenin sağlanması için gerekli gördüğü şartları ve parayı esaret altına alma mekanizması olarak nitelediği faizle ilgili yine kendine özgü ve tarihî değerlendirmelerini yayımlıyoruz.

Yepyeni bir vergi modeli

Fakir ve tüketen kesim olmak üzere toplumun neredeyse % 80’ine tekabül eden kesiminden vergi almamayı öngören yepyeni bir vergi modeli ortaya koyan BTP Lideri Prof. Dr. Haydar Baş, patenti tamamen kendine ait vergi modelinin argümanlarını şöyle ortaya koyuyor:

“Zengin kesimin cebinde para zaten mevcut. Onların para sıkıntısına düştüğü yok. Para sıkıntısına düşen kesim fakir kesimdir. Alım gücü elinde olmayan kesimdir. Bizim sistemimize göre talebin artması için mutlak surette talibin gücünün olması lazım. Talip, yani mala arzusu, iştiyakı olan insanın gücünün olması lazım. Cebinde parası olması lazım. Talip olan kesim ise şu anda sıkıntıda olan kesimdir. İşte biz bu kesimden vergi almayarak onu güçlendiriyoruz. Böylece talebini arttırıyoruz. Artı, faizsiz kredi ile onu daha da güçlü hale getiriyoruz. Böylece bu kesim talip olma fonksiyonunu bihakkın eda etmiş oluyor. Çarşıya, pazara gittiği zaman alış verişini rahatlıkla yapabiliyor. Yani vücutta kan var, hareket kabiliyeti güçlü olduğu için talep kendiliğinden ortaya çıkıyor. Talep ortaya çıkınca da arz gerekiyor. Arzı kim yapacaktı? Üretici sınıf yapacaktı. Bizim getirdiğimiz sistemde birini tutuyor, birini atıyor değilsiniz. Arzı da teşvik için oraya da proje mukabili faizsiz kredi veriyorsunuz. O da devreye giriyor. Bu, bir tüketiyordu. Bu, bir satıyordu. Şimdi bu, on tüketiyor. Bu, on üretiyor. Bu, 20 tüketiyor. Bu, 20 üretiyor. Yani bizim vergi sistemimizde hem tüketiciyi hem de üreticiyi güçlendirme mantığı, mantalitesi hakimdir.”

Herkese zenginlik imkanı

BTP Lideri Prof. Dr. Haydar Baş, özellikle ABD’deki ekonomistlerin çözemedikleri meselelerden biri olarak gösterdikleri “sürekli büyümenin sağlanması” konusunda yaptığı açıklamada sürekli büyümenin ancak üretim ve tüketimin aynı anda desteklenmesi suretiyle gerçekleşebileceğini söylüyor. Üretici ve tüketiciye aynı anda desteğe sadece patenti kendine ait vergi sisteminde yer verildiğini belirterek şöyle diyor:

“Zaten ekonominin sürekli büyümesi lazımdır. Sürekli büyümesi için de tüketenin sürekli tüketmesi, üretenin de sürekli üretmesi lazımdır. Tüketenin sürekli tüketebilmesi, üretenin de sürekli üretebilmesi için her ikisinin de güçlü olması gerekiyor. Her ikisinin güçlü olabilmesi için de paranın, mutlak surette, istediği zaman, istediği miktarda elinde olması gerekiyor. İşte biz bu parayı hem tüketenden vergi almayarak, hem faizsiz kredi de vererek sağladığımız, üretene de proje mukabili faizsiz kredi olarak verdiğimiz için üretim ve tüketim hızı artıyor. Büyüme gerçekleşiyor. Büyüme bunun dışında olmaz. Bugün zaten dünyanın tıkandığı nokta da bu. Bir bakıyorsunuz arzı arttırıyor, talep kısılıyor. Talebi arttırıyor, arzı kısıyor. Öyle değil, her ikisini de tahrik ederek sınırsız bir kulvarda koşuşa tabi tutacaksınız. Bizim modelimizde fakirlik artık hayal olacak. Herkes zengin olmaya mecbur ve de memur olacak.”

Faizle kanımız emiliyor

Adam Smith’in, “yastık altında atıl duran parayı faizle yatırıma dönüştürürsünüz”, Keynes’in de “Faizle para para kazanır. Sistem faizle kontrol edilir” şeklinde ortaya koydukları görüşlere kesinlikle katılmadığını söyleyen BTP Lideri Prof. Dr. Haydar Baş, faizin, vücuttaki kanın emilmesi misali piyasadaki parayı emen, esaret altına alan, emek ve üretimin devreye girmesine ket vuran bir gizli hırsızlık aracı olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Haydar Baş, bu konudaki görüşlerini şöyle dile getiriyor:

“Faiz bir defa vücuttaki kanın emilmesine, yok olmasına vesile olan bir araçtır, bir vasıtadır. Mevduat, para, vücudun kanı gibidir. Toplumda piyasa hareketini, ekonomik hareketi temin eden şey paradır. Para, emeğin ve üretimin karşılığıdır. Emeği ve üretimi devreye koyabilmeniz için mutlak surette paranın devrede olması lazımdır. Yani emeği de devreye koyacak şey paradır, üretimi de devreye koyacak şey paradır. Para olmadığı zaman ne emeği devreye koyabilirsiniz, ne üretimi devreye koyabilirsiniz. 10 milyon kişinin elinde olması gereken paranın 10 kişinin eline geçmesi, 10 milyon insanın emeğini, üretimini, 10 kişinin eline teslim etmek demektir. Çünkü diğer insanların emeği de, üretimi de devreye girmiyor. Emek ve üretimlerinin devreye girmesi için onların cebinde para olması lazımdır. Siz bir işçiyi bedava çalıştırabilir misiniz? Bedava bir ev yapabilir misiniz? Mümkün değil. Yani ticaretiniz, ziraatiniz, hayvancılığınız, hepsinin devreye girebilmesi için mutlak surette paranın elinizde olması lazımdır. Ama siz faizle bunları yapacak olan sermayeyi kalkıyor 10 veya 100 kişinin eline bırakıyorsunuz, bloke ediyorsunuz. Bu imkan, 10 milyon insanın yapacağı iş, üretim 10 kişinin eline geçiyor. Yani her şey belli ellerde bloke ediliyor, stoklanıyor. O zaman toplumda fevkalade bir istihdam meselesi ortaya çıkıyor. İstihdam problemi ortaya çıkıyor. İşsizlik ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçemiyorsunuz. ‘Canım, işte bir tanesi bin kişilik bir fabrika kurdu. Bunu görmüyor musun?’ denilebilir. Mesele bin kişinin, bir milyon kişinin çalışması değil ki, on milyon insanın ataletten kurtulmasıdır mesele. O bakımdan paranın belli ellerde bloke edilmesi değil 10 milyon insanın cebinde olması, elinde olması lazımdır. İşte faiz, sülük gibi parayı piyasadan toplayan, emen bir mekanizmadır, bir eylemdir, bir olaydır. Piyasanın kanını emen bir canavardır. O canavarı, o sülüğü toplumun üzerinden kaldırmak lazım. Kaldırdığınız zaman herkesin cebi rahatlayacak, herkesin cebine para girecek. Yani para esaretten kurtulacak, özgürlüğüne kavuşacak. O zaman sizin paranız olacak, emeğiniz devreye girecek, üretiminiz devreye girecek. Benim param olacak, benim üretimim, emeğim devreye girecek. Kısaca demek isterim ki toplumda bireylerin emek ve üretiminin devreye girebilmesi için faizin kalkması şart ve de esastır. Bunların tamamından verim alabilmemiz için de yine faizin kalkması şarttır.”

İtirazlara reddiye

“ Burada ‘Her insanda iş yapma kabiliyeti var mı?’ itirazı ile karşılaşılabilinir. Peki, bu itirazı yapan sen, o belli insanlardaki bu kabiliyeti neden lütufkâr davranıp da herkese tam öğretmiyorsun? Cenab–ı Hak, seni mi akl–ı evvel yarattı? Bu insanların o kadar aklı yok mu? Bari, ‘Benim hırsızlık kabiliyetim herkesinkinden daha fazla. Onunla beraber iş buluyorum, beceriyorum’ söyle ki bilelim. Bu, tabiri caizse gizli bir hırsızlığın da adıdır. Toplumdaki bu kadar enerjiyi, bu kadar emeği ve de üretimi devre dışı bırakmanın, dolaylı yollardan belli tekellerde bunları buluşturmanın adı daha başka ne olabilir ki?! Diyebiliriz ki faiz toplumların maddi dengesini sarstığı gibi, insanların emeğinin devreye girmesine mani olduğu gibi, işsizliğine vesile olduğu gibi, üretimini kısıtladığı gibi, insanların başı boş, bigane, hadiselerden uzak bir tarzda yaşamasına, çok insanın para kazanabilmek için ahlak dışı yollara baş vurmasına vesile olabilecek, insanları yanlış yollara sevk edebilecek bir unsurdur. Onun için Türk ekonomisinin özellikle bu sülüğün tasarrufundan kurtulması lazımdır. Bütün dünyanın bu sülüğün tasarrufundan kurtulması lazım ki dünya rahat bir nefes alabilsin.”


Eklenme tarihi: 27-06-2003