Genel Başkan'dan


GLOBAL SERMAYENİN OYUNU

Döviz kurunun gittikçe düşmesine rağmen faizde indirime gidilmemesinin global sermayenin bir oyunu olduğunu söyleyen BTP Lideri Prof. Dr. Haydar Baş, “Global sermaye, sadece Türkiye için değil hakim olmak istediği her ülke için aynı şeyi yapıyor” dedi.
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, döviz kurunun düşmesi ve Merkez Bankasının, Hükümete rağmen faizde indirime gitmemesinin ekonomideki etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.OYUNU BOZMAK ŞART
Türkiye’nin böyle bir olay yaşamasının, global sermayenin ülkemize hakim olma oyunundan kaynaklandığını söyleyen BTP Lideri Prof. Dr. Haydar Baş, “Global sermaye sahipleri istediğini yapabilmesi için Türkiye’nin maliyesini elinde tutmak istiyor ki istediği mesajları verdirebilsin, istediği kararları aldırabilsin, istediğini yapabilsin. Bu sermaye sahipleri sadece Türkiye üzerinde değil hakim olmak istedikleri her ülke için aynı şeyi yapıyorlar. Geçtiğimiz hükümet döneminde bu politika seçilmiş, bu hükümet de bu politika içinde kendisini bulmuştur” dedi. Prof. Dr. Haydar Baş şöyle devam etti:
“Bir devlet düşünün ki kendi parasını basamıyor. Basamadığı gibi parasına da hakim olamıyor. Türkiye bir köleliğin eşiğine doğru gidiyor. Çok ciddi bir köleleşme dönemine doğru gidiyoruz. Sayın Başbakan da bunu anlatmaya çalışıyor. Merkez Bankası da bunu dinlemiyor. Merkez Bankası Başkanı Hükümeti dinlese, faizleri aşağı çekse o zaman da farklı bir manzara ortaya çıkacak. Döviz aşağı çekildiğinde para faize kaçıyor. Dövizden kaçan vatandaş faiz kulvarında istediğini bulamazsa o zaman da dışarıya kaçacak. Kendisine çok daha fazla kâr veren ülkelerde vatan bulma peşine düşecek. Geçmişteki badireler de böyle başladı. Paranın ülkeyi terk etmesiyle başladı. Onun için sadece Türkiye’nin değil dünyanın yapacağı iş bu global sermaye sahiplerinin etkilediği sahanın dışına çıkmaktır. Bunların oyununu bozmamız lazım. Emrettikleri şeyin tersini yapmamız lazım. Bileceğiz ki devletin ve milletin menfaati bunların dediği değildir.”

ENFLASYON BÖYLE DÜŞMEZ
Faizin enflasyonun önemli sebeplerinden biri olduğunu söyleyen BTP Lideri Prof. Dr. Haydar Baş, “Bir piyasada % 50 faiz varsa mutlaka en az % 55 enflasyon vardır. Buna işçi gideri, sigorta, maliye, enerji, hammadde gibi giderleri ekleyince enflasyon en az % 60-70 olur. Böyle bir ortamda enflasyonun % 20-30 olduğunu söylemek kendini kandırmaktır. Eğer faiz % 50 ise, enflasyonun % 55’in altına düşmesi bir defa iktisat kurallarına aykırıdır” dedi. Prof. Dr. Haydar Baş, kredi faizleri sıfırlanmadıkça, maliyetler aşağı çekilmedikçe enflasyonun düşmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ucuza mal edilmeyen malın ucuza satılmasının zararına satıştan kaynaklandığı tespitinde bulunan Prof. Dr. Haydar Baş, “zararına satan vatandaş da bir süre sonra aradan çıkacak demektir” dedi.

TİTANİK GİBİ BATMAK İSTEMİYORSAK
Prof. Dr. Haydar Baş, ekonomideki durağanlıktan kurtulmanın yolunun milli ekonomik modelden geçtiğini söyleyerek şöyle dedi:
“Türkiye’nin önünde bir yol vardır. O da milli yoldur. Para, vatandaşın iş yapması için oltanın ucundaki yem gibidir. Vatandaş ona kavuşmak için atılım yapacak emeğini devreye koyacaktır. Üretim yapacaktır. Emisyonla devreye konulan para bunu sağlayacaktır. Türkiye’nin bundan başka çıkar yolu yoktur. Çünkü bu bir kanundur. Biz, ekonominin sarsılmaz, değişmez kurallarından bahsediyoruz. Onun için Türkiye’nin kurtuluşu bizdedir. Aksi takdirde Türkiye gemisi batmak üzeredir. Titanik gibi buzdağına çarpıp parçalandıktan sonra da gemiyi kurtarmak da mümkün değildir. Yapacağımız iş, esasa dönmektir. Liberalizmin değil ekonominin kurallarına göre ülkeyi idare etmektir. Ekonominin kurallarını milli ekonomi hayatına geçirmiştir. Milli ekonomi, ekonominin kurallarını esas kabul etmiş bir iktisadi modeldir. Bu modeli hayata geçirirsek Türkiye, hak ettiği yere gelir.”


Eklenme tarihi: 01-06-2003