Genel Başkan'dan


KUVAY-I MİLLİYE ESASTIR

Kültür, medeniyet, iktisat, ekonomi, siyaset alanında bir kuşatılmışlık yaşadığımıza dikkat çeken Prof. Dr. Haydar Baş, bu kuşatılmışlığı aşmanın yolunun 19 Mayıs 1919’u iyi anlamaktan geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Haydar Baş, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararların bugün de geçerli olduğunu belirtti.

BTP Lideri Prof. Dr. Haydar Baş, 19 Mayıs 1919’un Türkiye için taşıdığı öneme dikkat çekti. Mustafa Kemal Atatürk’ün, İstanbul’dan Samsun’a kadar gelişi, Samsun’dan sonra Erzurum ve Sivas Kongrelerinin yapılışı ve daha sonra da olayın bütün bir millete mal edilmesi suretiyle bir milli mücadelenin başlaması safhalarıyla 19 Mayıs 1919’un fevkalade ciddi bir mânâ taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Haydar Baş, “İstanbul’dan Samsun’a geliş olağanüstü bir olaydır. bu bir fedakârlıktır, feragattir, cesarettir, şecaattir, vatan, millet sevgisidir. Samsun sonrası da çok ciddi bir mana arz ediyor. Çünkü Kuvay-ı milliye harekete geçiyor” dedi.

Prof. Dr. Haydar Baş, Sivas ve Erzurum Kongrelerinde alınan şu müşterek kararlara dikkat çekti:
“1-Milli sınırlar içerisinde vatan bölünemez bir bütündür. 2-Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekün kendini savunacak ve direnecektir. 3-Kuvay-ı milliyeyi tek kuvvet tanımak, milli iradeyi egemen kılmak esastır. 4- Manda ve himaye kabul edilemez. 5-Hristiyan azınlığa siyasi hakimiyet ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıklar verilemez.”
“ Günümüzde de misak-ı milli hudutları dahilindeki vatanımızı bölmek için cepheler açtılar...Güneydoğu ve Ege’de bunu yaptılar. Suriçi İstanbul’da Ortodokslara ayrıcalık verme olayı var. Sanki başkalarının mandalığına ihtiyacımız varmış gibi hareket gediyoruz. Kültür, medeniyet, iktisat, ekonomik, siyaset olarak kuşatıldık.” Diyen Prof. Dr. Haydar Baş, bu kararların günümüzde de geçerliliğini koruduğunu, sanki İstiklal Harbi şartlarını tekrar yaşıyor olduğumuza işaret etti. Prof. Dr. Haydar Baş, bu kuşatılmışlığı aşmanın yolunun 19 Mayıs 1919’u iyi anlamaktan geçtiğini söyledi.

RANT EKONOMİSİ ÜLKEYİ ÇÖKERTİR
BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, ABD’nin Irak’ta yeni komşumuz olması, kur politikası ve rant ekonomisi hakkında da değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:
* ABD artık bize komşu oldu. “Her an bu taraftan bir yanlışlık gelebilir” diye Türk siyasetinin, Türk askerinin hazırlık yapması gerekir. Milletimizin, siyaseti ile, askeri ile bir bilek bir yürek olması lazımdır. Milletin birliği ve dirliği için tek bir bilek ve tek bir yürek olmak zarureti vardır.

* Milletlerin paralarını değerli kılan birtakım mamulleri vardır. Öyle mamuller üretmeliyiz ki dünyanın bir numarası olsun. O takdirde paranı kıymetlendirmiş olursun. Çünkü ona “bunu benim paramla alman gerekir” diyebilirsin.

*Bugünkü şartlarda serbest kur politikası Türkiye’nin aleyhinedir. Bugün döviz aşağı çekilmiş durumda. Ama 6 ay sonra bir devalüasyon olursa Türk ekonomisi batar. Tüccar da biter. İhracatçı, ithalatçı biter. Devletin bu olayı görmesi, oyunlara gelmemesi lazımdır.

* Para ile para kazanma mantığı ekonomileri diriltmez. Çökertir, yok eder. Ekonomide asıl unsur, paranın bireyleri tahrik ederek üretime yöneltmesidir. Üretim araç ve gereçlerini çoğaltmasıdır. Yükselen devletlerin politikası budur. Güçlülüğün ölçüsü üretimdir.


Eklenme tarihi: 01-06-2003