Demeçler


NABUCCO KİMİN PROJESİ?

Tarihi anlaşma” yakıştırmalarıyla imzalanan Nabucco anlaşmasının aslında Türkiye için hiç de anlatıldığı gibi olmadığını dile getiren BTP Genel Başkanı Yardımcısı Dr. Kepekçi, “Hükümetin hedefi milleti değil, Avrupa Birliği'ni memnun etmek” diye konuştu.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi Nabucco Projesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. İmzalanan Nabucco anlaşmasının ABD ve AB'yi ziyadesiyle memnun ettiğini dile getiren BTP GenelBaşkan Yardımcısı Dr. Kepekçi, Nabucco'nun Rusya başta olmak üzere bazı ülkeleri rahatsız ettiğini de sözlerine ekledi. Dr. Ahmet H. Kepekçi şunları söyledi: “Hazar bölgesi ve Ortadoğu doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Nabucco Boru Hattı Projesi’nde hükümetler arası anlaşma Ankara’da imzalandı. Beklenildiği gibi bu anlaşma ABD ve AB’yi memnun ettiği gibi, Rusya’yı ve Rusya ile siyasi birliktelikleri olan ülkeleri rahatsız etmiştir.”

Türkiye'ye bedava taşeronluk düştü

Bu projeyle birlikte Rusya'nın doğalgaz üzerindeki tekelinin kırılmaya çalışıldığını söyleyen BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Kepekçi, “yüzde 15'lik pay elde edemyen Türkiye'nin hat üzerinde hiçbir söz hakkı kalmamıştır” diye konuştu. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi şunları söyledi: “Nabucco ile Rusya’nın Avrupa'daki doğalgaz tekeli kırılmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda kapalı bir havza durumundaki Kuzey Iraktaki doğalgazın Avrupa devletlerine transferi hedeflenmektedir. Burada bizim üzerinde duracağımız husus, Türkiye açısından Nabucco projesinin ne anlama geldiğidir. Boru hattından geçecek olan doğalgazdan Türkiye’nin yüzde 15 lik pay talebi kabul edilmemiştir. Türkiye’nin hat üzerinde inisiyatifi de bulunmamaktadır. Tabiri caizse Türkiye çok az bir menfaat karşılığında taşeron konumuna düşmüştür. Gerek yatırım gerekse istihdam için konuşulan rakamlar devede kulak mesabesindedir. Ana güzergâh Türkiye’den geçmesine rağmen boru hattından geçen gaz üzerinde hiçbir hakkımızın olmayışının sebebi bellidir. Bir anlaşmazlık halinde gaz üzerinde hiçbir söz hakkımız olmayacaktır. Bu projede Türkiye olmazsa olmaz konumunda olmasına rağmen masa başındaki aktörlerden birisi değildir, olsa olsa bir taşeron olarak kabul edilmektedir.”

Hükümet için ölçü AB'nin memnuniyeti

Hükümetin hedefinin milleti değil, Avrupa Birliği'ni memnun etmek olduğunu ifade eden BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi, AB'nin Türkiye'ye karşı tutumu ortadayken verilen bu tavizi anlamanın mümkün olmadığını söyledi. Dr. Kepekçi şöyle konuştu: “Hükümet, Nabucco projesinin AB’yi ne kadar memnun edip etmediğini ölçü olarak kabul etmektedir. AB’nin bize karşı olumsuz duruşu bu kadar belli ve net olmasına rağmen, bu kadar taviz neyin nesi anlamak gerçekten zordur. Tavizlere bu kadar açık bir duruş, milli menfaatlerimizi zedelediği gibi Türkiye’yi de AB’nin güdümünden kurtaramaz.

Anlaşma yeniden gözden geçirilmeli!

“Türkiye yine jeostratejik imkânlarını kendi adına kullanamamıştır ve kendisine uzatılan AB havucu uğruna haklarından vazgeçmiştir” diye konuşan Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi sözlerini şöyle bitirdi: “Ekonomik ve stratejik yönü olan bir projede başkaları adına bulunmak, hem hamallık yapmak hem de risk almak demektir. Maalesef Türkiye’nin menfaatlerini merkeze koymadan, kendi ülkesinin hesabına öncelik vermeden bir anlaşmaya imza konmuştur. Bu tarz sürdürülen bir hükümet politikası ülke olarak kazanmaktan çok kaybımıza yol açmaktır. Hükümetin acilen anlaşma şartlarını yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir.”


Eklenme tarihi: 14-07-2009