Demeçler


AB talimatlarıyla tarım yok edildi

Mayınlı arazi Ortadoğu’yu besleyecek bir seracılık merkezi yapılabilir diyen BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, AKP hükümetinin tarım politikasını eleştirdi.

Avrupa Birliği’nin talimatlarının hükümetçe yerine getirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Baş, “Avrupa diyor buna ki ‘Sen buğday, mısır, arpa ve tahılını yetiştirip tarımını da güçlü bir şekilde yaparsan ben sana istediğim ürünleri satamam dolayısıyla benim dünyamda senin işin olamaz. E ne olacak? Sen bazı ürünlerini şu kadar arazinde yetiştirmeyeceksin. Yetmedi, tarımını üçte iki oranında küçülteceksin ondan sonra belki o zaman seni üyeliğe almayı düşünebiliriz. Sen de bunun için tarımını küçültüyorsun” şeklinde konuştu.


Eklenme tarihi: 03-06-2009