Genel Başkan'dan


BTP Liderinin Mirac Kandili mesajı

BTP Liderinin Mirac Kandili mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Mirac Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Haydar Baş'ın mesajı şöyle: "Recep ayının 27. gecesi olan Mirac Kandili, Kâinatın Efendisi Peygamberimizin (sav) semaya yükseltildiği ve Rabbiyle buluştuğu mübarek bir gece ve büyük bir mucizedir. Bu öyle büyük bir mucizedir ki, Allah Resulü, gök katlarına ve Yüce Allah’ın (cc) huzuruna ruh ve beden olarak yükseltilmiştir.
Mirac, kelime olarak 'yükseğe çıkma aracı', İsra ise 'gece yolculuğu' manasındadır. Peygamberimiz hicretten bir buçuk yıl evvel bir gece Kâbe’nin Hatîm denilen kısmında, bir rivayete göre ise Ümmü Hanî’nin evinde yatarken; Hz. Cebrail gelerek, kendisine Mirac müjdesini verir. Resulüllah (sav), Burak adlı bineğin sırtında Mescid-i Aksa’ya getirilir. Bu olaya İsra (gece yürüyüşü) adı verilir.
Fahri Kâinat Efendimiz burada bütün Peygamberlere ve meleklere imam olarak iki rekât namaz kıldırır.
Peygamberimiz, Hz. Cebrail ile Mescid-i Aksa’dan yedi kat göğü geçmiş ve nihayet önünde Sidre-i Münteha sahası açılmıştır. Maddenin noktalandığı, mananın ise mekân kazandığı bir bölge olan Sidre-i Münteha, Zât-ı Bâri ile Hz. Muhammed (sav) arasında bir perdedir. Sidre, öyle bir noktadır ki Cebrail (as), “Ben buradan öteye geçersem yanarım” diyerek duraklamıştır.
Peygamberimizin bu noktadan öteye yolculuğu Ref Ref’le olmuştur ki, zaman ve mekân kabuğunu delen sır da Ref Ref’de saklıdır.  Sidre-i Münteha’da Peygamberimize pek çok sır perdeleri açılmış, birçok hakikati müşahede etmiştir.

‘Araları iki yaydan daha da yakın oldu’
Yüce Allah, âlemlere rahmet olan Muhammed’inin o demdeki halini insanlığa şöyle müjdelemiştir: "Araları iki yay aralığı kadar, hatta daha da yakın oldu… Peygamberin gözü, akılların şaşacağı, gözlerin kamaşacağı o manzaradan ne şaştı, ne de öteye aştı. And olsun ki O, Rabb’inin ayetlerinden en büyüğünü gördü” (Necm: 53/9-18).
Mirac’da Peygamberimize;
1- Bakara Sûresi’nin son ayetleri verildi.
2- Muhammed (as) ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların affedileceği müjdelendi.
3- Her gün beş vakit namaz emredildi.

‘Allah, elçisi ile övünmektedir’
Mirac hadisesi, insanlık için büyük bir mucizedir. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü Allah zamanın zamanı, mekânın da mekânıdır. Zamandan ve mekândan münezzeh olup her an ve her yerde hazır nazırdır.  Mirac, Yüce Allah’ın Peygamberine ayetlerini gösterdiği, âlemlere de “Benim Muhammed gibi bir kulum” var diyerek kendisini takdim ettiği olağanüstü bir haldir.  Allah, Muhammed’i ile övünmektedir. Mirac mucizesi, Kelime-i Tevhid’den “Muhammedü’r-Resulullah” kısmını çıkarma cüretini gösterenlere en büyük cevaptır.

‘Ne mutlu bize’
Ne mutlu biz Müslümanlara ki, Hz. Muhammed (sav) Efendimiz gibi bir peygamberin ümmetiyiz. Yüce Allah, milletimizi ve İslam âlemini O’nun rahmet ve şefaatine; insanlığı da O’nun hidayetine nail eylesin. Mirac ve benzeri mübarek kandiller, birlik ve aidiyetimizi çok daha güçlü hale getiren fırsat günleridir. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Mirac kandilini tebrik eder; bu vesile ile bizzat ziyaret ederek, telefonla arayarak yahut cep mesajı ve e-mail yoluyla kandilimizi tebrik etme lutfunda bulunan devlet erkanı, bürokrat, akademisyen, işadamı vs. tüm kardeşlerimizin ve dostlarımızın da Mirac kandillerini kutlar, Yüce Allah'tan sağlık ve afiyetler niyaz ederim.”


Eklenme tarihi: 25-04-2017