Demeçler


Güçlü Türkiye için 4 temel şart!

Güçlü Türkiye için 4 temel şart!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi, Türk milletinin ve devletinin küresel güçlerin hedefinde olduğunu söyledi.

Meltem TV'de yayınlanan Haftanın Sohbeti programına konuk olan Dr. Terzi, "Türk yurdunun ve Türk devletinin bir hayli düşmanı var. Asırlardır hedefe oturtulmuş bir coğrafyada yaşıyoruz. Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş asıl hedefin Türk milleti olduğunu defaatle ifade ederek ve bu konuda da kitaplık çapında eserler ortaya koydu. İngiliz sömürge bakanlığından başlayarak bugün günümüzde Batı dünyasının başta AB ülkeleri, ABD ve İsrail'in bu coğrafya üzerindeki hedeflerine işaret ettiler" dedi.

Güçlü devlet için güçlü ekonomi şart!

"Peki Türk milletinin asıl hedef olduğu bu çetin mücadelede milletimize hangi kurum ve kuruluşlar üzerinden saldırılmaktadır buna kısaca bir bakalım" diyen Dr. Terzi, şöyle devam etti: "Eğer bugün milli birlik ve beraberliğe ve bu anlamda bir milli duruşa ihtiyaç varsa ki var bunu siyasilerimiz de ifade ediyor. O halde milletin bu kurumlarının korunması, gözetlenmesi ve ayakta tutulması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi devlet kurumudur. Devlet olmadan bir milletin hayatiyeti mümkün değildir. Bakın bugün Filistinli kardeşlerimiz güçlü ve bağımsız bir devlete sahip olmadıkları için kendi yurtlarında, evlerinde esir konumundadırlar ve kapalı bir hapishanede yaşamaktadırlar. Dolayısıyla devlet olmaz ise olmazdır. Güçlü bir devlet olmaz ise olmazdır. Bunu da ekonomik güçle, ekonomik bağımsızlıkla çok yakın alakası vardır. Bugün eğer siz serbest piyasa ekonomisinin, sürdürülebilir borçlanma, tefeci, faizci ekonomik çarklar içinde başkalarına muhtaç halde yaşarsanız güçlü bir devlet olamazsınız. O halde sizi bağımsız ekonomi modeline kavuşturacak yani çağın gidişatını etkileyen bir Milli Ekonomi Modeli’ne sahip olmanız gerekiyor. Böylece iç barışı sağlayabilirsiniz, komşularınızla barış içinde yaşayabilirsiniz, dünyaya da barışı sunabilirsiniz. Dolayısıyla bugün devletimize yıllardan beri düşmanlık yapanlar hatta 'kafir devlet' gibi ithamlarla devleti milletin gözünden düşürmeye çalışanlar çok büyük yanlışlar yapmışlardır.  Bunlar bu topraklar üzerinde hesabı olanların ekmeğine yağ sürmüşlerdir."

Güçlü ordu olmazsa olmaz!

Güçlü devletin yanı sıra güçlü orduya da ihtiyaç olduğunu ifade eden Abdullah Terzi, "Bakın güçlü bir orduya da ihtiyaç vardır. Bu milletin bekası için çok önemlidir çünkü sınırları koruyan, can, mal ve namus güvenliğini ta huduttan başlayarak koruyan bir askeri güce, caydırıcı güce sahip olmak, olmazsa olmazdır. Biz biliyoruz ki tarih boyu Türk milletinin hayatında askeri, ordusu her zaman göz bebeği gibi korunmuştur. Bu olması gereken durumdur. Bu kurum kendi içinde hiyerarşisini, disiplinini, eğitimini ve stratejisini belirleyecek kadar güçlü olması gerekiyor. Burada da Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın asker-sivil beraberliği, ordu-millet beraberliği vurgusu BTP'nin programlarına girmiş çok önemli bir realitedir. Bugün her zamankinden daha fazla hedef alınan Türk yurdunun, Türk devletinin buna çok ihtiyacı vardır" şeklinde konuştu.

Aile kurumu da güçlü olmalı!

BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Terzi'nin devlet ve ordudan sonra üzerinde durduğu bir diğer kurum da aile kurumu oldu. "Aile kurumu da hayati öneme sahiptir ve bugün aile kurumu çok açık bir saldırı altındadır" diyen Terzi, şunları söyledi: "Gerek bu kurumun bireylerinin zina, fuhuş, cinsel sapıklıklar ve değişik ahlaki bozukluklar içerisinde, gençlerimizin uyuşturucuya müptela olması ve uyuşturucu çetelerinin eline düşmesi gibi, boşanmaların artması, aile içi şiddetin artması gibi çok farklı alanlarda tehdit altında olduğunu görüyoruz. İstatistikler de bunların arttığını gösteriyor. O halde milleti millet yapan aile çekirdeğinin ele alınması olmazsa olmazdır. Bu ele alış da sosyal devletin aileye dönük projelerinin uygulanmasıyla başlamalıdır. Özellikle ev hanımı maaşının, vatandaşlık maaşının, çocuk maaşının ve çalışan aile bireylerinin asgari ücretinin 5 bin lira olması -ki 4 kişilik bir ailenin aylık geliri takriben 8 bin lira olacak- çok önemlidir. Bu aile içinde bozulmaları, ahlaki yozlaşmaları önlemek ve aileyi korumak açısından çok önemlidir."

Medeniyet değerlerimiz çok önemli

BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi, devlet ve milleti ayakta kalmasını sağlayan bir diğer önemli noktanın da milli kültürümüz, inancımız, akidemiz ve bizim medeniyet değerlerimiz olduğuna işaret ederek, “Bunlar da milleti millet yapan çok önemli bir kurumdur" dedi.

Dr. Terzi, şunları söyledi: "Bu alanda dinlerarası diyalogun Türk milleti için ne kadar tehlikeli bir olay olduğunu Prof. Dr. Haydar Baş, 20 yıldan beri eser çapında, konferanslar çapında kadrosuyla birlikte milletimize anlatarak İngiliz Sömürge Bakanlığı’ndan başlayan ve günümüze yansıyan bu tehditleri çok açık bir şekilde önümüze koymuştur. O halde özet olarak şunu söylemek istiyorum; devlet kurumumuz güçlü olmalı, ordumuz güçlü olmalı, aile yapımız güçlü olmalı ve milli kültür ve inanç değerlerimiz sağlam bir zemine oturtulmalı ki bu vatan coğrafyasında Türk milleti diye bir millet olsun ve bugün yaşadığımız siyasi, ekonomik, askeri, terör tehditlerini bertaraf edebilelim. Bu manada BTP'nin parti programında yer alan gerek ekonomik gerek sosyal bütün milli değerlerin korunması ölçütlerinin dikkate alınmasının çok gerekli ve yararlı olduğunu düşünüyorum."


Eklenme tarihi: 18-01-2017