Demeçler


Türkiye-Rusya İşbirliği zaruri

Türkiye-Rusya İşbirliği zaruri

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erimhan, son yıllarda yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin Türkiye ve Rusya’yı mutlak bir işbirliğine ve beraberliğe davet ettiğini vurguladı.

Erimhan açıklamasında, “Batı kendisine Türkiye’yi düşman olarak belirlemiştir ve bundan da vazgeçmeye niyeti yoktur” dedi. Türkiye’nin dostlarını ve düşmanlarını doğru tarif etmesi gerektiğini seslendiren Erimhan, Rusya ile Türkiye’nin beraberliğinin hayati bir öneme sahip olduğu vurguladı.

BTP Genel Başkan Yardımcısı Erimhan, şunları kaydetti: "Türkiye ve Rusya arasında yaşanan işbirliği temelli gelişmeler 'olması gereken', her iki ülkeye ve Ortadoğu’da gerçek barışa hizmet edecek adımlardır. Rusya Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği, 'Bizim Türkiye ile ilgili uluslararası siyasi sürece müdahale etmemiz gerekir. Erdoğan’ı desteklememiz lazım. Erdoğan bizim adamımız, onu kimse devirmeye cesaret edemez' sözleriyle verdiği 'destek' mesajı bu açıdan önemlidir ve anlamlıdır. Türkiye içeriden ve dışarıdan siyasi, askeri ve stratejik bir birkaç halka ile kuşatma altındadır. Ülke hem sahada hem de karar alma süreçlerinde yanlış yollara sevk edilmeye çalışılmaktadır. Vurulmasından düşmanlarımız hariç hiç kimsenin fayda sağlamadığı Suriye sınırında düşürülen uçak, nasıl bir tehlike ile baş başa bırakılabileceğimizi ispat etmiştir. Bu açıdan baktığımızda Rusya’nın en önemli siyasi liderlerinden Jirinovski’nin Cumhurbaşkanı hakkındaki beyanı tarihi bir destektir. Jirinosvki, 'uluslararası güç odaklarının devirmeye çalıştığını beyan ettiği' Erdoğan için kritik bir destek vermiştir. Türkiye, sınırlarımızın içinde yaşanan gelişmeler başta olmak üzere, Suriye ve Irak’ı da hesaba katarak bu destek mesajına gereken özeni göstermeli ve buradan coğrafyamızı ters yönde dizayn eden güçlere karşı bir ittifak oluşturmayı başarmalıdır."

Düşmanlarımızın korkusu Türkiye-Rusya ittifakı

Ortadoğu’ya bir hesap üzere gelenlerin en büyük korkusunun Türkiye ve Rusya’nın oluşturacağı güven ve ortak kazanç esasına dayalı stratejik ortaklık olduğuna işaret eden Erimhan, şunları söyledi: "Bir Fransız gazetesi birkaç gündür Batı’nın bu korkusuna tercümanlık yapıyor: 'Batılı ülkeler için en kötü senaryo, Rusya ile Türkiye’nin, yanlarına bir de İran’ı alıp bir ittifak oluşturmasıdır. Silahını ve parasını Batı’dan alan bir ordu ve ülke, Batı’dan koptuğunda ne yapacak? Dünya, tarihte bugüne kadar hiç gerçekleşmemiş, yeni bir oluşumla karşılaşacak..’ Türkiye, Rusya ve İran’la ortaklık kurarak, silahı, enerjiyi ve parayı bu iki ülkeyle kuracağı ilişkilerden sağlayacak. Rusya’yla İran’ın elindeki doğalgaz, petrol ve nükleer güç, Türkiye’yi ayakta tutmaya yeter. Tabii ki Rusya-Türkiye-İran bloğu, dünyanın bütün dengelerini değiştirir. Bu blok, Ortadoğu’nun kontrolünü tümüyle ele geçirir. Avrupa’yı küçük kıtasına hapseder. Kafkasları, Afganistan’ı, Pakistan ‘ı kendi gücüne katar. Müslüman dünyayla yakın bir ilişki kurar. Petrol kaynaklarına egemen olur. Blok, Çin’le de işbirliği yapabilir. Bu ittifak Avrupa, Amerika ve biraz da Japonya’dan oluşan ‘Batı’nın, dünyadaki etkinliğini inanılmaz bir biçimde azaltır. Yeni blok asker, enerji ve para açısından çok güçlenir.”

Gazetenin açıklamaları meseleyi çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor: “Jeopolitik ve jeostrateji Türkiye ve Rusya’yı mutlak bir işbirliğine ve beraberliğe davet ediyor! Ülkemizi kuşatan bu saldırıyı yarmanın yolu bölgenin en önemli ülkesi olan Rusya ile beraberlikten geçiyor. BTP parti programında biz bunu bir dış politika standardı olarak belirledik. Dedik ki;

'Türkiye ülkemiz topraklarında gözü olmayan ve ülkemiz üzerinde çıkar hesabı olmayan devletlerle siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik işbirliklerine gitmelidir. Dış politikada ancak karşılıklı kazanım zemininde kurulacak olan diyaloglar dünyada huzuru sağlar. Kalabalık nüfusu ve zengin kaynakları ile Rusya ile her sahada işbirliği yapmak çıkarlarımız gereğidir.'

İçinde bulunduğumuz koşullar bize bu işbirliğini, çıkarları aynı olan Türkiye ve Rusya’nın kazanacağı, artı puana geçeceği bir zemini bütün cömertliği ile önümüze sermektedir. Türkiye ve Rusya, her iki ülke ortak kazanımlara dayalı olarak bölgemizde ortaya çıkacak huzurdan payını alabilir. Böylece çıkarlarımızın çatıştığı ülkeler de kan dökemez hale gelecek ve işgallerine son vermek zorunda kalacaklardır!"

Bu işbirliği için BTP çok gayret etti

Bağımsız Türkiye Partisi'nin Rusya ile ilişkilere bu sebeple çok önem verdiğini ve bu zengin işbirliğinin ortaya çıkması için elinden gelen gayreti gösterdiğini vurgulayan BTP Genel Başkan Yardımcısı Erimhan, "Genel Başkanımız Prof Dr. Haydar Baş’ın sahibi olduğu Milli Ekonomi Modeli, Rusya’da büyük yankı uyandırmış ve kendileri Rusya Meclisi Duma’da 27 Şubat 2013’te tarihi bir konuşma yapmıştır. 5 saat devam eden bu büyük hitap, Vladimir Jirinovski tarafından bizzat takip edilmiş, duydukları memnuniyet ve şükranlarını, konuşma sonrası yapılan toplantıda ifade etmişlerdir. Hatta Jirinovski gazete ve kameraların huzurunda Genel Başkanımıza hitaben 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözleri ile çok önemli bir mesaj vermiştir. Bugün geldiğimiz noktada Jirinovski’nin desteği sonuç alıcı, ileriye dönük ve bizim de memnun olduğumuz bir açıklamadır. Türkiye ve Rusya bu sıcak atmosferden istifade ile samimi adımlar atmalıdır" şeklinde konuştu.

Milli paralarla ticaret başlamalı

BTP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erimhan, Türkiye ile Rusya arasında sadece dış politika stratejilerinde değil, ekonomide de son derece verimli bir işbirliği yapılabileceğini işaret eden Erimhan, şunları kaydetti: "Bu anlamda Milli Ekonomi Modeli’nin önemli ayaklarından birisi olan milli paralarla ticarete geçilmesi kritik bir adım olacaktır. Batı’yı Bağdat’ta, Suriye’de Türkiye’nin ve bölgenin çıkarlarına saygı duyacağı bir zemine çekmenin yolu da budur. Dolar üzerinden kurdukları saltanatı yıktığımız takdirde Türkiye hem içeride büyüyecek, hem de dışarıda gerçek anlamda söz sahibi olacaktır! Şunu kabul etmek zorundayız; soğuk savaşın bitmesi ile birlikte, yeni bir dünya ve yeni çıkar ve strateji alanları oluşmuştur. Ne yaparsak yapalım Türkiye bu yeni ilişkiler ağında Batı ile aynı cephede değildir. Batı kendisine Türkiye’yi düşman olarak belirlemiştir ve bundan da vazgeçmeye niyeti yoktur. Bilakis niyetini aksiyona geçirmek üzere Ortadoğu’ya çöreklenmiştir. Öyle insafsız bir politika uyguluyorlar ki Ortadoğu ve bu senaryonun içinde olarak Türkiye için nerede ise her mahalleyi, her sokağı kamplara ayırıyorlar. Ehl-i Beyt ortak temelinde ayrılması imkânsız olan Sünni ve Alevi’yi sanki ayrı dinlerin mensuplarıymış gibi düşman kampların askeri haline getiriyorlar! Bu kavga ve bu anlayış bize ait değildir. Türkiye bu oyunu bozacak tecrübeye ve güce sahiptir."

Şer oyunları ancak Türkiye bozabilir

BTP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erimhan, dostlarımızı ve düşmanlarımızı doğru tarif etmemizin önemli olduğuna işaret ederek, "Bu anlamda Rusya-Türkiye beraberliği hayati bir öneme sahiptir. Hatırlatmalıyız ki; Türkiye Kurtuluş savaşını Rusya’nın Doğu cephesini boşaltması ve İstiklal Savaşı’mıza yaptığı aktif destek ile kazanmıştır. Bu beraberliğin görüldüğü gibi tarihsel kökleri de vardır ve Ortadoğu için doğru adres tarifi olduğuna şüphe yoktur. Doğru hedefe ulaşmak için doğru bir yol arkadaşına ihtiyacımız olduğu ortadadır. Sonuç olarak Milli Ekonomi Modeli temelli olarak Duma’dan başlayarak attığımız adımlar bu dostluğu beslemiş, büyütmüştür. Gelinen noktada iki ülkenin dostluğuna ve beraberliğine ilişkin atılan adımlar, ziyaretler ve mesajlar her iki ülkenin ortak geleceğine hizmet edecektir” şeklinde konuştu.  


Eklenme tarihi: 02-11-2016