Genel Başkan'dan


On Muharrem

On Muharrem

Bugün İmam Hüseyin’in şehit edildiği gün...

İmam Hüseyin, Hz. Fatıma ile Hz. Ali’nin ikinci evladıdır.

“İmam Hüseyin kimdir?” sorusuna Resulullah’ın hadisi ile cevap verelim:

“Selman-ı Farisi şöyle anlatıyor:

Allah Resulünün Hüseyin’i dizlerinin üzerine oturttuğunu gördüm, onu öpüyor ve şöyle buyuruyordu:

Sen büyüksün, büyük birinin oğlusun ve büyük insanların babasısın. Sen imamsın ve bir imamın oğlu, imamların babasısın. Sen Allah’ın hüccetisin ve Allah’ın hüccetinin oğlu ve Allah’ın hüccetlerinin babasısın ki, bunlar 9 kişidir ve onların sonuncusu kaimi mehdi olacaktır.” (Maktel-i Harezmi, c.1, sayfa 146)

Hz. Peygamber’in, cennet gençlerinin efendisi dediği bu büyük imam şehit edilmiştir.

Ceddi (Dedesi) Resulullah onun şehadeti hakkında şöyle buyurur:

“Cebrail bana Fırat Nehri’nin kenarında bulunan Kerbela denen yerde oğlum Hüseyin’in öleceğinden haber verdi. Yezid denen şahıs onu öldürecektir. Orada bedeninin defnedildiğini; başının armağan olarak götürüldüğünü görüyorum. Allah’a and olsun ki, Allah oğlum Hüseyin’in başını görüp de sevineni nifaka düçar eder.”

On Muharrem günü Hz. Hüseyin’in yasını tutarken, O’nun verdiği büyük şecaat örneğini de

hatırlamaktayız.

Hilafet Hz. Hüseyin’in hakkı iken, Yezid tarafından gasp edilmiştir.

İmam Hüseyin’in Yezid’e karşı kıyam etmesi, hakkı olan hilafetin hak etmeyen biri tarafından gasp edilmesi nedeniyledir.

İmam Hüseyin’in kıyamı, haksız olarak halifelik iddiasında bulunana karşılık yapılan ilk kıyamdır.

Hilafetin, Hz. Ali’nin ve onun evlatlarının olduğuyla ilgili Resulullah’tan bize ulaşan pek çok hadis vardır.

Gadir-i Hum’da Hz. Peygamber şöyle buyurmuştu:

“Ali, Allah tarafından tayin edilen imamdır.”

“Benden sonra Ali, Allah’ın emri ile sizin veliniz ve imamınızdır. İmamet makamı ondan sonra da Allah ve Resulü ile görüşeceğiniz güne kadar O’nun evlatlarından olan benim neslimin hakkıdır.”

“Ey insanlar ben hilafet emirini kıyamet gününe kadar imamet veraseti olarak neslime emanet ediyorum.”

Halife seçimi demokratik yolla olmaz.

İslam dininde halife, Allah ve Resulü tarafından seçilir, nasbedilir.


Eklenme tarihi: 11-10-2016