Demeçler


30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar BAŞ, yayınladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şunları söyledi; 

“30 Ağustos, Atatürk`ün önderliğinde Türk milletinin ve içinden çıkardığı kahraman Türk ordusunun kanları ve canlarını feda ederek kazandıkları zafer, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. 

30 Ağustos günleri, boynuna Sevr patentli ekonomik, politik ve askeri kementler atılarak sömürgeleştirilmek ve böylece bağımsızlığı elinden alınmak istenen Türk milletinin varoluş mücadelesi zaferi ve bayramıdır. Dün Türk milletinin boynuna bu kementleri geçiremeyenler, maalesef bugün vatanımıza ve milletimize yönelik benzer manevralar içine girmişlerdir. Bu bağlamda Türkiye`nin sürüklenmek istendiği nokta, Türk Milletini yok etme hareketidir; Türk milleti ve medeniyetini mezara gömme projesidir. Yüce milletimizi kendi coğrafyasından çıkartma planıdır. Ancak milletimiz üzerindeki emelleri, yine milletimizin azmi ve kararı boşa çıkaracaktır; bu bağlamda sivil–asker ve devlet-millet bütünlüğü, bu güçlü milli iradenin hem kendisi, hem de teminatıdır. Tarih, şayet bir kez daha tekerrür etmesi gerekiyor ise, Türk milleti tekerrür ettirecektir. Bunda kimsenin şüphesi olmasın.

Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz zaferleriyle bezenmiş 1921 ve 1922 Ağustos ayları, Türk Milletinin iradesi, imanı, kültürü ve siyasetinin Gazi Mustafa Kemal adı etrafında ortaya çıktığı günlerdir. Atatürk, Türk milletinin siyasetidir, iradesidir, kültürüdür, medeniyetidir. 26 Ağustos`ta Başkumandan Mustafa Kemal riyasetinde, belirttiğimiz işte bu milli irade, bu iman ve bu kültür şahlandı; 9 Eylül`de Haçlı Avrupası`nın ordularını denize döktü. 85–90 sene önce yaşanan söz konusu olaylara baktığımızda görülür ki, iki ordu değil, iki medeniyet çarpıştı.

Bugün bu mücadelenin sona erdiğini iddia edenler, hem kendilerini hem de yüce milletimizi aldatmaya kalkışmaktadırlar. Tarih şahittir ki, bu zorlu mücadelelerden yüce milletimiz yine kendi azmi, kararı ile zaferlere ulaşmıştır. Şuna inancımız tamdır ki, yüce milletimizin bu azim ve kararlılığı, BTP`nin uluslararası kongrelerde bilim adamları tarafından baş tacı edilen Sosyal Devlet–Milli Devlet projeleri ve Milli Ekonomi Modeli ile bütünleştiği nispette, aşılamayacak engel, ulaşılamayacak zafer yoktur.”

Prof. Dr. Haydar BAŞ 
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı 


Eklenme tarihi: 30-08-2016