Demeçler


MİLLİ EGEMENLİĞİMİZ TEHDİT ALTINDA

BTP İstanbul İl Başkan vekili Beşer, 23 Nisan mesajında, hükümetin AB uyum yasaları uğruna her türlü tavizi vermesiyle milli egemenliğin tehdit altında kaldığını söyledi

Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul İl Başkan Vekili Em. Hakim Selim Mecit Beşer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Beş bin yıllık şanlı, şerefli mazisi olan, bağımsızlığı kendisine şiar edinen Türk Ulusunun, bugüne dek, 16 bağımsız devlet kurduğunu belirten Selim Mecit Beşer, “bu asil ve necip millet, bugün mandacı hükümetlerin iş başına gelmiş olması sebebiyle, Avrupa Uyum Yasaları adı altında her türlü milli değerlerimizi feda etmeyi milli siyaset olarak kabullendirmeye çalışmaktadır” dedi.

BTP İstanbul İl Başkan vekili Selim Mecit Beşer yayınladığı mesajında şunları kaydetti:
“Batı dünyası, 18 Mart 1915’te Çanakkale Boğazından geçip, Osmanlının Merkezi İstanbul’a ulaşmak isteyen, yedi düvelden oluşan ve dünyanın yenilmez Armadası adını vermiş oldukları donanma ve güç birliği ile ülkemize saldırmışlardır. Bağımsız yaşamını Milli Karakterden edinmiş olan, asil ve necip Milletimiz yakın tarihlerde harpten harbe koşmuş, tüm yokluk, yoksulluk ve yorgunluğuna rağmen Bağımsızlığından zerrece taviz vermeyip, bu ani düşman istilasına karşı kadın – erkek, yaşlı – genç, çoluk – çocuk mübarek göğsünü müstevliye (düşmana) siper etmiş, canıyla, kanıyla resmi rakamlara göre 250 bin şehit vermek suretiyle “ÇANAKKALE GEÇİLMEZ”i dünya tarihine altın harflerle yazmıştır.

Birinci Cihan Harbi sonucu, Müttefikimiz Almanya’nın mağlubiyeti neticesinde Osmanlı da mağlup sayılarak hasta adam ve Şark Meselesi adı altında geniş Osmanlı topraklarını işgal ederek aralarında bölüşmeye yeltenmişlerdir.

Önce MONDROS MÜTAREKESİ ve kısa bir süre sonra da 1918 tarihinde 13 bölüm ve 433 maddeden oluşan, SEVR ANTLAŞMASI (Osmanlı’nın Toprak paylaşımı)nı bu asil Millet’e reva görüp dayatmışlardır.

Milli Tarih boyunca Bağımsız yaşamış, kurmuş olduğu Devletler ve İmparatorluklar boyunca kendisine bağlı olan Milletlere de özgürce yaşam, can ve namus emniyetini, mal güvenliğini, din ve vicdan hürriyetini yaşatmış olan bu necip Millet, yabancı boyunduruğuna karşı, tüm milletçe, Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Kuvay–ı Milliye adı ve inancı altında Bağımsızlık savaşı vermek suretiyle, manda altında yaşayan, geri kalmış ve gelişmekte olan tüm ülkelere de örnek olmuştur.

Düşmanı denize döktükten sonra Cumhuriyet’in banisi Rahmetli Atatürk; “Bağımsızlık benim karakterimdir. Ben Bağımsız bir Cumhuriyet kuracağım. Osmanlı’nın borçlarını da ödeyeceğim. Zira borç alınan yerden buyruk da alınır.” diyerek Önce T.C Merkez Bankasını kurmak suretiyle Milletlerin Bağımsızlığının yegane temeli olan SENYORAJ hakkını sonuna dek kullanmış, böylece Osmanlı’nın borçlarını da ödemiştir...

LOZAN ANTLAŞMASI ile de Milli Hudutlarımızı ve Cumhuriyet rejimini teminat altına almış olup, Bağımsızlığımızı da dünyaya tescil ettirmiştir.

23 Nisan 1920’de TBMM açarak “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” veciz deyimi ile halkın iradesine olan saygısını her şeyin önüne geçirmiş ve bu mutlu günü geleceğimizin teminatı olan Türk Ulusu Evlatlarına ve “YURTTA SULH VE DÜNYADA SULH” umdesiyle de dünya çocuklarına armağan etmiştir...

Ne Mutlu Türküm diyene...”


Eklenme tarihi: 23-04-2007