Genel Başkan'dan


BTP Lideri: Müslümanlar kardeştir

BTP Lideri: Müslümanlar kardeştir

Türkiye’de mezhep kavgası çıkarılmak istendiğini ifade eden BTP lideri Prof. Dr. Haydar Baş, “Müslümanlar kardeştir. Kardeşin kardeşi katletmesi haramdır ve affı asla mümkün değildir” dedi
 
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, partisinin 6. Büyük Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında İslam dünyası ve Türkiye'de kurgulanan mezhep çatışmasına dikkat çekti.

Ortadoğu'da başlayan oyunun ülkemizde de sahnelenmek istendiğini ifade eden BTP Lideri, "Mezhepleri ayrılık meselesi haline getirip milletleri kırdılar. Sakalıyla cübbesiyle -ben onların sakalına, cübbesine bir şey demiyorum- milletin huzuruna çıkıp 'Şiiler batıldadır, onları öldürmek caizdir' dediler" şeklinde konuştu.
 
"Arkadaşlar ülkemizde Alevi-Sünni, Caferi- Bektaşi kavgası çıkarmak isteyen cahil insanlar var" diyen Prof. Dr. Haydar Baş, şöyle devam etti:


"Milletimizi bunlara karşı ikaz edeceksiniz. Allah'a ve peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’ya (sav) inanan yani 'Lailahe İllalah Muhammedür Rasulullah' diyen her insan mümindir ve birbirinin kardeşidir. Kardeşin kardeşi katletmesi haramdır. Affı asla mümkün değildir. Hiçbir haklı sebep olmadan bir mümin katleden ebediyyen cehennemliktir."

VELAYETİN BAŞI İMAM ALİ’DİR
Konuşmasında Ehl-i Beyt üzerine de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Haydar Baş, "İslam'da iki büyük yol var. Biri nübüvvettir ki bunun sahibi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’dir. Peygamberimiz aynı zamanda velayetin de başıdır ama nübüvvet dönemi sona erdikten sonra Allah'ın emri ile velayet dönemi açılmıştır ve onun da sahibini Allah (cc), İmam Ali olarak ilan etti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), Veda Haccı’ndan dönerken Gadir-i Hum bölgesinde Maide suresinin 67. ayeti kerimesi nazil oluyor. Gelen ayet şu: ‘Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun.’ Cenab-ı Hak bu ayetle birlikte Hz. Ali'nin İmam olmasını emretti."


Eklenme tarihi: 26-05-2016