Demeçler


KÖYLÜNÜN ÖLÜM FERMANI

BTP Genel Sekreteri Dr. Kaplan, AKP hükümetinin 3.5 yıllık iktidarı döneminde AB uyum yasalarını çıkararak, Türk köylüsünün ve çiftçisinin ölüm fermanını imzaladığını söyledi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Sekreteri Dr. Nuri Kaplan, Cumhuriyet tarihinin en kötü günlerini yaşayan köylü ve çiftçinin, şimdi de borçlarının haciz yoluyla takibine başlanacak olmasından dolayı son derece endişeli, üzüntülü ve AKP hükümetine karşı tepki dolu bir hale geldiğine işaret etti. Kaplan, 3,5 yıl önce işbaşına gelen AKP hükümetinin, Meclis’i sabahlara kadar çalıştırarak çıkarttığı AB uyum yasaları adı altında köylü ve çiftçinin ölüm fermanına imza attığını söyledi.

BTP Genel Sekreteri Dr. Nuri Kaplan’ın yaptığı yazılı basın açıklaması şöyle:
“Tarım eski Bakanı Sami Güçlü, 2004 yılında yaptığı bir açıklamada, AB sürecinde 10 yıl içinde 25 milyonluk köylü nüfusunun 15 milyona indirileceğini beyan ederek bu felaketi o günden müjdelemişti. (!)

2005’te 1.3 milyon çiftçi işsiz kaldı

Nitekim, 2005 yılında 1,3 milyon köylü ve çiftçi işsiz kalmıştır. AKP Hükümetinin işsiz kalan bu kesime getirdiği bir çözüm de yoktur. Hatta bazı gazeteciler Tarım Bakanı Mehdi Eker’e işsiz kalan köylü ve çiftçilerin hangi sektörde değerlendirileceğini sorarken bile, “kapkaç sektörünü” ima ederek konunun vahametini dramatize etmişlerdir.

Evet, durum gerçekten vahimdir. Çiftçi çökmüştür. Şeker pancarı, buğday, arpa, elma, tütün , fındık, pamuk, patates,soğan vs. üreticileri kan ağlamaktadır. Zararına üretim yapmakta, dolayısıyla üretimden vazgeçmekte ve de tarlalarını yok pahasına satmak zorunda bırakılmaktadır. Bunun sebebi AKP Hükümetinin AB ve IMF direktifli icraatları ve çıkardığı kanunlardır.

Çözüm Milli Ekonomi Modeli’nde

Çözüm ise ancak AB ve IMF yanlısı olmayan politikalar ortaya koyan ve bunun nasılını tüm dünyaya deklare eden, 3 katrilyon dolarlık kaynak paketini milletimizin istifadesine sunan Milli Ekonomi Modeli’ndedir.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş tarafından ortaya konulan Milli Ekonomi Modeli’nde tarım sektörü stratejik bir öneme sahip olup tarım ve hayvancılıkla ilgili muhteşem çözümlere sahiptir.Milli Ekonomi Modeli’ndeki tarım uygulamalarının başta gelenleri şu şekilde gerçekleştirilecektir:

1) Tüm kotalar kaldırılacak, üretim teşvik edilecektir.
2) Çiftçiye ürün alım garantisi verilecektir.
3) Hükümet, ürüne bizzat pazar bulacaktır.
4) Devlet henüz tohum toprağa ekilmeden ürüne mukabil % 50 avans verecektir.
5) Kuraklık, don, sel gibi doğal afetlere karşı ürünün tamamı sigortalanacaktır.
6) Toprağı olmayan köylüye üretim yapması koşuluyla toprak verilecektir.
7) Yerli üretim, ithal ürünlere karşı korunacaktır.
8) Çiftçiye, tohum, fidan, gübre, ilaç ve mazot konularında destek verilecektir.
9) Hayvancılık devlet tarafından teşvik edilecek, küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvan sektörü vasıtasıyla istihdam sağlanacaktır.
10) Çiftçiye sosyal güvenlik hakkı verilerek sağlık hizmetlerinden ücretsiz istifade etmesi sağlanacak ve emeklilik hakkı tanınacaktır.
11) Tarıma dayalı sanayi kurulması, sıfır faizli proje mukabili kredilerle teşvik edilecektir.
12) Çiftçiden üretim yaptığı sürece vergi alınmayacak, borç faizleri silinecektir.

AKP Hükümeti 3,5 yılda köylüyü milletin dilencisi yapmıştır. Halbuki Atatürk “Köylü milletin efendisidir” demiştir.

Bağımsız Türkiye Partisi iktidarında köylü,çiftçi ve hayvancılıkla geçinen kesim bayram yapacak, borcundan kurtulacak ve tekrar milletin efendisi haline gelecektir.”


Eklenme tarihi: 29-05-2006