Demeçler


EKONOMİ'DE YENİ ANLAYIŞ

BTP Genel Sekreteri Dr. Kaplan, Milli Ekonomi Modeli’nin ekonomide olması gerekeni yerine oturttuğunu dile getirerek, “Aciz Devlet’in yerine ‘Baba Devlet’ anlayışı hakim olacaktır” dedi.

BTP Genel Sekreteri Dr. Nuri Kaplan, BTP Genel Başkanı Prof.Dr. Haydar Baş’a ait Milli Ekonomi Modeli’nin (MEM) iktisat tarihine ve ilim dünyasına malolduğunu hatırlatarak, “Bu model, ekonomide olması gerekeni yerine oturtmuş, ‘Aciz Devlet’ değil ‘Baba Devlet’ anlayışının hakim olmasının formülünü açıklamıştır” dedi.

Dr. Kaplan, sözkonusu modelin aynı zamanda Anayasamızda tanımı yapılan ‘Sosyal Devlet’ ilkesinin nasıl uygulanacağının siyasi, iktisadi ve matematiksel izahını da yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti: “Şimdi sıra Milli Ekonomi Modeli’nin uygulanacağı Bağımsız Türkiye Partisi iktidarına gelmiştir. Milletimizin fakirliğine son verecek yegane yol budur.”

İşte MEM’in temel özellikleri

Dr. Kaplan, Milli Ekonomi Modeli’nin ekonomiye getirdiği yenilikleri şu şekilde sıraladı:

“1) Sosyal Devlet Projesi uygulayarak, üretim ile tüketim arasındaki açığı kapatmak.
2) Başta sermaye piyasası olmak üzere piyasaları düzenlemek suretiyle haksız rekabeti önlemek .
3) Piyasalarda herkese hayat şansı vererek, hakemlik vazifesi ifa etmek.
4) Millete ait olan yer altı ve yerüstü kaynaklarını milletin kullanımına açmak.
5) Yatırım ve üretim için gerekli olan finansmanı sıfır faizle kendi vatandaşına sağlamak.
6) Kendi üreticisine, içeride ve dışarıda pazar oluşturmak.
7) Kamu harcamaları ile belli başlı sanayii desteklemek.
8) İleri teknoloji ve yüksek sermaye gerektiren sahalarda üretici olarak piyasada yerini almak.
9) Özellikle kar amacı gütmeyen altyapı yatırımlarını sağlamak.
10) Yerli sanayiyi koruyacak tedbirler alarak yurt dışında rekabet edebilmesini sağlayacak fiyat avantajı ve ihracat teşviki sağlamak.
11) Kendi topraklarında kendi parasını hakim kılarak, yabancı paranın dolaşımını kontrol altına almak.
12) Devleti alan el değil veren el haline getirmek.
13) Devlet bu modelle, halkından topladığı vergilerden çok daha fazlasını (senyoraj ve üretim gelirleri) halkına hizmet olarak aktarmaktadır.”


Eklenme tarihi: 22-05-2006