Demeçler


GERÇEK İŞÇİ BAYRAMI BTP İKTİDARINDA MÜMKÜNDÜR!

GERÇEK İŞÇİ BAYRAMI BTP İKTİDARINDA MÜMKÜNDÜR!

İşsizliğin en önemli sorun olduğu ülkemizde, işçilerin de çok ciddi problemleri vardır ve sürüp gitmektedir.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bayramın nerede kutlanacağına ve de yaşanan arbede, biber gazı, toma müdahaleleri ve yasaklara odaklanıyor. Böylece işçi hakları, işçi ücretleri ve çalışma şartları gündemde tutulmasın isteniyor.

Mevcut iktisat modelleri, sermaye sahipleri ile emek sahipleri arasında süregelen mücadelenin adeta açılımı gibidir.

Liberal-kapitalist ekonomik görüşler, tercihlerini sermayeyi elinde bulunduranlardan yana koyarak, işçileri ve haklarını görmezden gelmiştir. Dünyada ve bugün Türkiye’de cari olan bu anlayıştır.

Sosyalist-Komünist yaklaşım da işçiye istenileni verememiş ve işçi sınıfı diktatörlüğü doğmuş, idareci bir sınıf halkı sömürmüştür.

Bugün ise dünya önemli bir devrime ve dönüşüme tanık oluyor. Önce komünizmi, ardından 1990-2006 yılları arası liberal ekonomiyi uygulayan Rusya, 2006’dan beri Milli Ekonomi Modeli’ni benimsemiş ve kanunlaştırıp uygulamaya başlamıştır. 27 Şubat 2013 ‘te ise tezin sahibi Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar BAŞ’ı Rus Meclisi Duma’da resmi davetle ağırlayarak, Milli Ekonomi Modeli’nin tamamını hayata geçireceğini dünyaya deklare etmiştir. Ve BRİCS ülkeleri başta olmak üzere 150’ye yakın ülkede tüketim eksenli bu tez uygulama alanı bulmuştur.

Bu tezde en önemli ekonomik haklar ise işçilere sağlanmaktadır.

BTP iktidarında;

Sosyal Devlet Projeleri çerçevesinde işçi ücretleri, insanca yaşayacağı bir gelir seviyesine yükseltilecek, asgari ücret 4.000 TL olacaktır. Ayrıca her işçi vatandaşlık maaşı alacaktır.

Milli Ekonomi Modeli’ne göre işçiler sadece üretim için var olan, düşük ücrete mahkûm, hakları gasp edilecek bir kesim değildir. Ayrıca etkili bir tüketicidir de…

Diğer taraftan, bu sistemde bir kişi ilelebet işçi olmaya da mahkûm değildir. Proje mukabili sıfır faizli kredi imkânlarından yararlandırılarak işveren olmasına, daha çok kazanmasına olanak sağlanmaktadır.

Çalışan kesimin düşük ücrete mahkûm edildiği bir ekonomide, hangi günü ve hangi meydanı kullanırsanız kullanın işçi hakkından bahsetmek hayalden öteye geçemez.

1 Mayıs günü BTP olarak, bizzat haksızlıkları ve sorunları yaşayan işçi-emekçi kardeşlerimize sesleniyoruz:

İşçilerimiz haklarını, ancak tam istihdamın sağlandığı, sürekli büyümenin temin edildiği bir sistem olan Milli Ekonomi Modelinde adil bir gelir paylaşımı ile kazanabilir.

Bu nedenle gerçek işçi bayramı ancak BTP iktidarında mümkün olacaktır. Gelin beraber olalım, işçiler haklarına kavuşsun.

BTP Genel Başkan Vekili Dr. Abdullah TERZİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Eklenme tarihi: 01-05-2014