Köşe Yazıları


Her kafadan bir ses çıkıyor

Herhangi bir meslek erbabı TV ekranlarında bir beyin ameliyatı hakkında ahkâm kesemez, zaten kendi de konuşmaya cesaret edemez. Veyahut bir dava hakkında avukat olmayan bir şahsın çıkarak sanıklar hakkında savunma yaptığı bir oturuma kimse rastlayamaz. Her ne hikmetse, mevzu din olunca herkes hoca kesilir; ‘bence’ diye başlayan fetvalar verilir, kimse de itiraz etmez. Esasen bu...

Eklenme tarihi: 21-03-2018

İslam dinine karşı türetilen sapık fetvalar

Tarih tekerrürden ibarettir, derler. Tarihi olaylarda yıllar içinde yaşanan benzer gelişmeler gibi esasen devletleri ve milletleri etkileyecek sosyal olaylarda ve bilhassa inanç konusunda da sayısız ‘aynılar’ vardır. Nasıl ki, milenyum denilen 2000’li yılların başında İslam adına sapık ve tahrif edici fetvalar yayınlanmış, hoca denilen ajanlar bunları halka pompalamış, aynı süreçte dinlerarası diyalog hızla yayılmış ise...

Eklenme tarihi: 21-03-2018

Zirve fiyaskodur

İslam İşbirliği Teşkilatı, Kudüs gündemiyle olağanüstü toplandı ve dağıldı. 57 üyeli teşkilatta 48 ülkeden temsilci, İslam dünyasının mabetlerinden biri hakkındaki tecavüzü konuşmak için yerini aldı. “1947’deki Filistin ne ise İsrail bugün odur” dedi Sayın Cumhurbaşkanı, terör devleti İsrail’den bahsetti. Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanımaya daveti, sonuç bildirisinde “Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti”...

Eklenme tarihi: 15-12-2017

Dediğini hayata geçirebilecek lider lazım

Bazıları ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesini bir 'borç ödeme' olarak yorumladılar. Trump, 21 Mart'ta Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) toplantısında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan edeceği sözünü vermişti ve bunu gerçekleştirmek için ilk adımı attı. İlk adımı diyoruz zira bizce Trump'ın bu adımı, Mescid-i Aksa'nın yıkılıp Süleyman Mabedi'nin inşasına giden yolda...

Eklenme tarihi: 13-12-2017

İslam dünyasının imanının ispatı

ABD Başkanı Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti şeklinde ilanı, tüm İslam âlemine karşı yapılmış bir hareket ve hakarettir. Mescid-i Aksa, Hz. Peygamber’in (sav) Miraç mucizesinde göğe yükselmeden önce peygamberlere namaz kıldırdığı yer olarak inancımızda kutsal kabul edilir ve Kudüs’tedir. Yine hadis-i şerifte Hz. Peygamber buranın önemine işaret ederek, “Ziyaretler ancak üç mekâna yapılır. Mekke’deki Mescidu’l-Haram’a, Medine’deki...

Eklenme tarihi: 08-12-2017

Örneğimiz Hz. Muhammed Mustafa’dır (s.a.v.)

Cenab-ı Hak (c.c.), İnşirah suresinin birinci ayetinde, “Biz senin kalbini yarmadık mı Muhammed’im?” buyurur. Sahabe-i Kiram, "Ey Allah’ın Resulü kalbin yarılıp açılması nedir?” diye sorar. Allah’ın Sevgilisi, "Kalbin yarılması, Allah’ın nazarının o kalbe tecelli etmesidir. Allah muhabbetinin ve korkusunun kalbe girmesidir. Kısaca kalbin İslam olmasıdır" buyurur. Siz, Peygamberi aradan çıkarırsanız bu ayeti izah edemezsiniz. Peygamber...

Eklenme tarihi: 08-12-2017

Mısır’daki saldırı

Mısır'ın Ariş kentindeki Ravza Camii yakınında Cuma Namazı esnasında vuku bulan saldırıda ölü sayısı 305'e yükseldi. Ölenlerin 30'u ne yazık ki çocuk... Cami çıkışında yaşanan bu vahşet sahnesi İslam dinine ve Müslümana karşı büyük bir cinayettir.  Ne masum insanların üzerine DEAŞ bayrağı taşıyan kişilerce 12 cami penceresinden aynı anda açılan ateşin, ne de akan kanın...

Eklenme tarihi: 27-11-2017

Cumhuriyet

1933 senesindeki bir konuşmasında Mustafa Kemal Paşa, cumhuriyeti şöyle tarif eder: “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.” 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, milli iradenin tamamen hayata geçmesinin anahtarı olmuştur. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi açıldıktan 3 sene sonra ilan edilen devlet şekli ile yetki tamamen millete geçmiştir. Atatürk’ün bizzat el yazısı...

Eklenme tarihi: 30-10-2017

İmam Hüseyin ve Kerbela vahşeti

Bugün İmam Hüseyin'in Kerbela toprağında şehit edildiği gün. Muharrem'in 10'u, İslam âlemi için büyük bir matem günü… İmam Hüseyin (a.s.), şehadetiyle Allah'a yürüyüp, vuslat şerbetini içmiştir. Muharrem'in 10'u aynı zamanda tarih boyunca pek çok olayın vukû bulduğu bir gündür: Hz. Âdem'in tevbesinin Allah tarafından kabulü, Hz. Musa'nın kavminin Firavun'un gazabından kurtulması, Hz. Nuh'un gemisinin karaya...

Eklenme tarihi: 29-09-2017

İmam Hüseyin ve On Muharrem Günü

Yarın 10 Muharrem. İmam Hüseyin’in (as) Kerbela toprağında şehit edildiği gün. İslam âleminin matem günü… İmam (as) verdiği mücadelenin ardından, şehadetiyle Allah’a yürüyüp, vuslat şerbetini içmiştir. Üstelik onu şehit edenler, Allah rızasını umarak bu vahşeti işlemişlerdir. Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed’in (sav) oğlu Hz. Hüseyin’i (as), çocuklarını, aile efradını kılıçtan geçirmişlerdir. Bu acı gün, Hz. Hüseyin...

Eklenme tarihi: 28-09-2017